Hiện nay, XN đã trang bị một hệ thống máy móc thiết bị hiện đại, đáp ứng được các yêu cầu sản xuất các mặt hàng may mặc xuất khẩu cao cấp, với 500 máy may các loại, trong đó hơn 30 máy chuyên dùng các loại và một số máy đặc chủng khác như máy lập trình, máy ép nhiệt. Toàn bộ máy móc thiết bị đều là sản phẩm của những thương hiệu chất lượng hàng đầu như hãng Juky, Suntar, Brother...

HỆ THỐNG MÁY MÓC THIẾT BỊ

TT LOẠI MÁY SL ĐƠN VỊ 
1 MÁY 1 KIM ĐIỆN TỬ 200 chiếc 
2 MÁY 1 KIM 60 chiếc 
3 MÁY 2 KIM 22 chiếc 
4 MÁY VẮT SỔ 40 chiếc 
5 MÁY KANSAI 10 chiếc 
6 MÁY ĐÍNH CÚC 5 chiếc 
7 MÁY DẬP CÚC 20 chiếc 
8 MÁY ZIGZAC 4 chiếc 
9 MÁY ĐÍNH BỌ 10 chiếc 
10 MÁY THÙA 5 chiếc 
11 MÁY ÉP NHIỆT 3 chiếc 
12 MÁY CẮT TAY 4 chiếc 
13 MÁY CẮT VÒNG 1 chiếc 
14 MÁY NÉN KHÍ 2 chiếc 
15 MÁY HÚT BỤI 1 chiếc 
16 CẦU LÀ 24 chiếc 
17 MÁY GIÁC MẪU 1 chiếc 
18 MÁY KIỂM VẢI 1 chiếc 
19 MÁY PHÁT ĐIỆN 2 chiếc 
20 MÁY CẮT NHIỆT 1 chiếc 
21 MÁY HÀN 1 chiếc 
22 MÁY LỘN CỔ 2 chiếc 
23 MÁY LẬP TRÌNH 4 chiếc 
24 MÁY ÉP ĐAI THÙNG 1 chiếc 
TỔNG   424 chiếc 

 

Bên cạnh việc đảm bảo công ăn việc làm và mức thu nhập ổn định cho người lao động, Công ty luôn thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước, luôn tuân thủ nghiêm túc luật lao động về các quy định về phòng chống cháy nổ, về vệ sinh môi trường, về an toàn vệ sinh thực phẩm, đóng góp đầy đủ nghĩa vụ thuế cho nhà nước và tham gia đóng bảo hiểm đầy đủ cho người lao động.